IFRS for SME Training

 IFRS for SME

IFRS for SMEs, is een zelfstandig set van internationale verslaggevingsstandaarden, ontworpen om te voldoen aan de informatiebehoeften bij kleine en middelgrote organisaties (KMO). Deze training is ontworpen voor het opleiden van zowel financiële als niet-financiële professionals op het gebied van de internationale financiële verslaglegging voor KMO’s. Na het voltooien van de training, is de deelnemer goed geïnformeerd over de internationale best practices voor zowel het samenstellen en de interpretatie van de jaarrekening volgens de IFRS standaarden voor kleine en middelgrote ondernemingen.

Het programma ziet er als volgt uit:

Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Dag 5
Day 1 of the IFRS for SMEs training will briefly cover all thirty-five (35) sections

inclusive of the highlighted differences with full IFRS.

 

 

Financial Statement presentation and Revenue

Financial statements;

Accounting Policies;

Events after the year end;

Related party disclosures;

Foreign currency

Revenue.

Financial Instruments

Liabilities and Equity

Financial Instruments: dealing with foreign currency hedging.

 

 

Assets

Inventories

Property, plant and equipment

Intangible assets

Impairment

Associates

Joint ventures;

Investment property.

 

 

Liabilities and other issues

Leases

Provisions

Employee benefits

Income taxes

Consolidation

Business combinations

Transitions.

 


Datum:    6, 8, 13, 15, 20 november 2017.

Tijd:   09:00 – 13:00 uur.

Prijs:   USD 675.


“IFRS Knowledge and Comprehension” (Foundation)

(behandeling van 8 essentiële internationale verslaggevingstandaarden)

 

“De moeilijkheden van IFRS. Dat het in eerste instantie moeilijk en gecompliceerd lijkt maar gaandeweg er toch mogelijkheden zijn het eenvoudig/vereenvoudigd toe te passen”.

 

“Genoeg voorbeelden afgestemd op de Surinaamse markt. Goede afwisseling tussen theorie en cases. Goede timing van breaks zodat het niet overwelmd werd”. ˂Testimonials – november 2011˃

 

Het trainingsprogramma is ontwikkeld voor:

Financial Managers;

Controllers;

Functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening;

Andere geïnteresseerden.

 


Het programma ziet er als volgt uit:


DAG 1

A.     The financial reporting framework (IASB Framework)

B.     Presentation of published financial statements (IAS 1 en IFRS 1)


DAG 2

B.     Reporting the financial position of entities (IAS 16, 36 en 38)

Op dag 2 wordt nader ingegaan op de post materiële vaste activa en immateriële vaste activa, waarbij de ‘impairment test’ nader wordt behandeld.


DAG 3

B.     Reporting the financial position of entities (IAS 2 en 37)

Op dag 3 wordt verder de post Voorraden uitgediept en de IFRS vereisten voor het vormen van voorzieningen, niet uit de balansblijkende rechten en verplichtingen.


DAG 4

C.     Appraisal of financial performance and position of entities

Dag 4 staat in het kader van de jaarrekeninganalyse, waarbij praktische toepassingen van IFRS in Surinaamse jaarrekeningen worden geanalyseerd.


Datum:        24, 27, 29 november en 1 december 2017.

Tijd:   09:00 – 13:00 uur.

Prijs:   USD 600.


IFRS – Application & Analysis

(verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden)

Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen

van de jaarrekening en andere geïnteresseerde is deze vervolgtraining ontwikkeld.


De training bestaat uit de volgende onderdelen:

DAG 1

Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40).

Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen.

 

DAG 2

Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11).

Dag 2 gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten.

 

DAG 3

Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27).

Dag 3 is gewijd aan het principe van ‘substance over form’, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen.

 

DAG 4

Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33).

Dag 4 is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen (‘deferred tax assets’) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen (‘deferred tax liabilities’). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd.

 

DAG 5

Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IFRS 10, IAS 21, 27, 28 en 31)

De laatste dag van de training staat in het thema van de consolidatievereisten.

 

 

 

Datum:   6, 8, 11, 13, 15 december 2017

Tijd:      09:00 – 13:00 uur.

Prijs:     USD 675

 

Trainers:

Marguérite S.A. Tjong A Hung RA MSc

Cyril Soeri MA, RA, CISA, CIS LI, CEH,

Nigel Hintzen CAT

Voor informatie kunt u ons bereiken op het tel 463201 en via tahconsulting@sr.net