Category Archives: News

Voorbereiding op de Wet op de Jaarrekening (2017)

Voorbereiding op de Wet op de Jaarrekening (2017) Zoals u in de media heeft kunnen vernemen is de Wet op de Jaarrekening (hierna te noemen ‘Wet’) op 31 augustus 2017 aangenomen door de Nationale Assemblee. Deze Wet zal de transparantie van financiële verslaggeving bevorderen en draagt derhalve bij aan de bouwstenen van Good Governance. Voor…

Read more