Advanced training Kredieten

Leerdoel
Hoe bepalen wij solvabiliteit en wat is de waarde van de solvabiliteit. De solvabiliteit zegt namelijk weinig over het vermogen van de onderneming om rente – en aflossingsverplichtingen na te komen. Het is belangrijk om de balans, winst & verliesrekening, kengetallen en ratio’s te analyseren maar uiteindelijk draait het om kasstromen en cash genererend vermogen van de onderneming.  Achter elke financiële oorzaak ligt een niet financiële reden, die aandacht verdient.

Onderwerpen:
⇒ Beoordeling ondernemingsanalyse  en ondernemings risico’s op basis van management, markt,  productie, leveranciers, afnemers, personeel, producten  en hoe kunnen we deze risico’s mitigeren? ⇒ Verlies en winstrekening en de daaraan gekoppelde risicoposten, hoe om te gaan met een prognose, balans en de daaraan gekoppelde risico posten:
• exploitatiecyclus
• solvabiliteit
• ratio’s en ratio analyse
⇒ Opstellen van een balans en een winst & verlies rekening.
⇒ Consolidatie van de jaarrekening aan de hand van oefeningen.
⇒ Opstellen van een kasstroomoverzicht en deze analyseren.
⇒ Kredietbehoefte bepalen en op een efficiënte en rendabele wijze uitzetten.
⇒ Investeren in cash genererende activa.

De gesprekstechnieken welk aan bod zijn gekomen tijdens de instap – en basistraining worden herhaald en verder uitgediept

Doelgroep:
relatie-/accountmanagers die de eerste training kredieten hebben gevolgd en voor een ieder die al enige jaren  werkzaam is met zakelijke relaties cq zakelijke kredieten.

Tijdsduur:
4 dagdelen van 4 uren.