Banking in Control

Inleiding
Interne Beheersing (Internal control) kan leiden tot verhoging van de mate van betrouwbaarheid van de intern gegenereerde managementinformatie, die relevant zijn om de  organisatie tijdig bij te sturen.

Specifiek gericht op banken worden handreikingen gegeven voor de administratieve organisatie en stelsel van beheersingsmaatregelen (AO/IB) voor het bereiken van een hoge mate van Internal control volgens een risk based approach.

Leerdoelen
Na afsluiting van het programma hebben de deelnemers een verdiept inzicht ten aanzien van:

  • aanknopingspunten voor het ontwerpen van een adequate administratieve organisatie.
  • risico’s die middels beheersingsmaatregelen gemitigeerd kunnen worden.
  • minimale randvoorwaarden voor een adequate administratieve organisatie.
  • het effectief inzetten van preventieve beheersingsmaatregelen, zoals controle technische functiescheiding, directierichtlijnen, interne standaardnormen en procedures.
  • het effectief inzetten van detectieve beheersingsmaatregelen, zoals verband controles tussen de primaire registratiebronnen, cijferanalyses en andere interne controlemaatregelen.

Doelgroep:
De training is bestemd voor functionarissen verantwoordelijk voor Internal Financial & Operational Audits.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd. Bij een in-company training kan bij het behandelen van de gewenste administratieve organisatie beter rekening gehouden worden met de huidige personele invulling en adviezen worden gegeven over de huidige administratieve organisatie.