Basis vaardigheden leidinggeven bank– en verzkeringsbedrijf

Algemeen:
Doel van de workshop  is om leidinggevenden binnen de sector Bank- en Verzekeringswezen voldoende instrumenten aan te bieden om hun rol uit te kunnen voeren.  De workshop is specifiek gericht op banken en verzekeraars en de belangrijke rol die leidinggevenden hier hebben.

U leert (nog) beter inhoud te geven aan uw rol als leidinggevende en  de daarbij behorende uitdagingen.  Er wordt aandacht gegeven aan de verschillende stijlen van leidinggeven, het motiveren van medewerkers en het geven van feedback.  Verder leert u ook om te gaan met medewerkers en de loopbaanontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

In de workshop is voldoende ruimte om ook de eigen specifieke aandachtspunten vanuit uw  werkomgeving onder de aandacht te brengen en te bespreken.
Het beoogde resultaat van de workshop is:

  • u hebt inzicht in uw eigen kwaliteiten en valkuilen.
  • u hebt inzicht in de verschillende leiderschapsstijlen en weet deze toe te passen.
  • u herkent het effect van uw optreden op uw medewerkers.
  • u vergroot de effectiviteit van uw communicatie, u kunt motiveren en geeft feedback.
  • u leert medewerkers te ondersteunen bij hun loopbaanontwikkeling.

Aanpak:
De training wordt in  kleine groepen van 8 – 10 deelnemers verzorgd, zodat er voldoende aandacht is voor een ieders eigen leerdoel en er is ruimte om interactief te kijken naar uitdagingen. Voor aanvang van de workshop zal er een (telefonische) intake plaatsvinden met alle deelnemers. Eén tot twee weken na  de training vindt er een gesprek van ongeveer 1 uur met de deelnemer  plaats om door te nemen hoe het geleerde in de praktijk is toegepast. Deze training wordt In – company verzorgd.

Doelgroep:
leidinggevenden en managers.

Dagdelen:
2 dagdelen van 4 uren.