Beloningsbenchmark

Om blijvend concurrerend te zijn en op de makt geënte beloningsstrategieën te kunnen formuleren heeft u informatie nodig over de marktconformiteit van uw beloningsstructuur. Een beloningsbenchmark geeft u inzicht in de plek die uw organisatie inneemt binnen de markt als het gaat om beloning en stelt u in staat de positie die u hieromtrent wenst in te nemen als werkgever gericht vorm te geven. 

Middels benchmark onderzoek analyseren wij de gehanteerde beloningen binnen uw organisatie in relatie tot representatieve ondernemingen binnen de markt.

Afhankelijk van het niveau van detaillering dat verseist is, bieden wij twee onderzoeksmogelijkheden aan:

  • Benchmark van de beloningsstructuur als geheel: hierbij vindt een vergelijking plaats van de beloningsgrondslagen, de salarisstructuur en secundaire voorwaarden als geheel.
  • Benchmark op functieniveau: hierbij vormen geselecteerde individuele functies het vertrekpunt van de benchmark. Steeds wordt na selectie van representatieve functies uit de organisaties van de benchmark partners een vergelijking gemaakt van het primair loon en bijbehorende secundaire voorzieningen per functie.  

Wat kunt u van Tjong A Hung Consulting N.V.  verwachten?

  • Analyseren van uw beloningsstructuur en functies
  • Identificeren van representatieve branches en benchmark partners
  • Het matchen van informatie en presenteren van resultaten in transparante overzichten en grafieken
  • Conclusies over de huidige positie van uw organisatie en aanbevelingen over het beloningsbeleid