Voorbereiding op de Wet op de Jaarrekening (2017)

Voorbereiding op de Wet op de Jaarrekening (2017)

Zoals u in de media heeft kunnen vernemen is de Wet op de Jaarrekening (hierna te noemen ‘Wet’) op 31 augustus 2017 aangenomen door de Nationale Assemblee. Deze Wet zal de transparantie van financiële verslaggeving bevorderen en draagt derhalve bij aan de bouwstenen van Good Governance.

Voor micro- en kleine ondernemers zijn er geen wezenlijke veranderingen, waarbij de jaarrekening kan volstaan met fiscale waarderingsgrondslagen.

Grote en middelgrote organisaties zijn verplicht hun jaarrekening volgens IFRS Full respectievelijk IFRS SME op te stellen en zijn wettelijk verplicht hun jaarrekening te laten controleren door een onafhankelijke accountant alsmede hun jaarrekening openbaar te maken.

De criteria voor grote respectievelijk middelgrote organisaties zijn als volgt:

  • Waarde van de activa van minimaal SRD 12 miljoen respectievelijk minimaal SRD 3 miljoen;
  • Netto-omzet van minimaal SRD 24 miljoen respectievelijk minimaal SRD 6 miljoen;
  • Aantal werknemers van minimaal 50 werknemers respectievelijk minimaal 20 werknemers.

De Wet voorziet in een overgangsperiode van drie jaren, waarbij ondernemingen in de gelegenheid worden gesteld om zich voor te bereiden op de toe te passen waarderingsgrondslagen. Wij staan voor u klaar om u bij de voorbereiding en implementate van IFRS bij te staan.

IFRS QuickScan
Bent u benieuwd wat de impact zal zijn van de invoering van IFRS voor de jaarrekening van uw organisatie, staan wij u graag bij met een IFRS QuickScan. Hieruit zal een praktisch haalbare tijdslijn samen met u worden opgesteld, zodat de implementatie met goed gevolg kan verlopen.

IFRS Trainingen
De meest duurzame oplossing voor het verhogen van kwaliteit is permanente educatie van uw financiële deskundigen. Wij verzorgen in dit kader de volgende praktijkgerichte IFRS trainingen:

  • IFRS for SME;
  • IFRS Foundation; en
  • IFRS Application & Analysis
  • De eerste trainingsronde zijn gepland in de periode november 2017 tot en met januari 2018.

Heeft u nog andere vragen met betrekking tot deze Wet, dan horen wij dat graag.

Namens uw contactpersonen van het IFRS team van
Tjong A Hung Accountants & Consultants

Cyril Soeri MA, RA, CISA, CISA, CIS LI
Marguerite Tjong A Hung MSc, RA

Maak gauw een afspraak met ons:
Ons adres: Mr. Jagernath Lachmonstraat 158 | tel.nr: 463201
E-mail: accountants@tah.sr / tahconsulting@sr.net / tahadministraties@sr.net
Websites: tahconsulting.com / santafe-associates.com