Budget Monitoring & Cost Control

Het opstellen en formuleren van een goed budgetplan voor het komend jaar (2015) is een omvangrijk proces, waarbij onder andere de realisatie van het afgelopen jaar vergeleken wordt met het vastgestelde budget, de toekomstverwachtingen gedefinieerd worden om uiteindelijk te komen tot een begroting voor het komende jaar.

Diverse factoren spelen hierbij een belangrijke rol; factoren zoals:

  • de ondernemingsdoelstellingen (visie en missie);
  • het activiteitenplan op jaarbasis (inclusief de kasstroomprojectie);
  • budget monitoring (technieken en instrumenten);
  • cost control (technieken en instrumenten).

Hoe kunnen deze factoren in relatie tot elkaar gebracht worden en hoe kunnen de technieken en instrumenten toegepast worden tijdens het budget proces?
Tjong A Hung Administraties N.V. biedt in samenwerking met Tjong A Hung Consulting N.V. een training aan die u de nodige inzichten en hulpmiddelen verschaft op het gebied van budget monitoring en cost control.

Programma
Dagdeel 1 De begrotingscyclus (visie en missie en jaarplan).
Dagdeel 2 Budget monitoring (technieken en instrumenten).
Dagdeel 3 Cost control (technieken en instrumenten).

Doelgroep:
Directie, management, en projectleiders van de onderneming, alsmede zij
die (in)direct betrokken zijn bij het budget proces.