Business Balanced Scorecard / Business Model Canvas

Performance Management bevat activiteiten die ervoor kunnen zorgen dat doelen consistent worden behaald op een effectieve en efficiënte wijze. Middels het Business Model Canvas wordt u een concept aangeboden, waarmee u het business model van uw organisatie kunt beschrijven, overdenken en onderzoeken. Een business model kan het beste worden beschreven aan de hand van negen basisbouwstenen, die de logica laten zien van hoe een bedrijf geld wil gaan verdienen.
Na een strategische heroriëntatie in een snel veranderende omgeving, gaan wij verder in op de best practice in performance management, de Business Balanced Scorecard (‘BSC’). De nadruk ligt op de praktische implementatie van de BSC en het bouwen van een gebalanceerde dashboard, waarbij niet alleen rekening wordt gehouden met een financial dashboard, maar ook met het klantperspectief, intern en innovatief perspectief.
BUSINESS PERFORMANCE OPTIMIZATION kan een positieve impuls hebben op uw organisatie
door:

 • directe economische resultaten:
 • groei in omzet
 • kostenbesparingen in de organisatie
 • geen project budget overruns
 • basis voor efficiënte implementatie van strategische of operationele veranderingen
 • gemotiveerd personeel:
 • optimalisatie van beloningsstructuren en persoonlijke ontwikkelingsprogramma’s middels het bereiken van doelen.
 • verhogen van betrokkenheid door een beter begrip van de richting die de organisatie op wil gaan.
 • creëren van transparantie in het behalen van doelen.
 • verbeterd management control:
 • flexibel en reactief naar veranderende directiebehoeften.
 • ondersteunt bij audits en bij het naleven van wettelijke vereisten.
 • vereenvoudigt communicatie van strategische doelen en planning.
 • voorziet in adequate en goed onderbouwde proces documentatie.

Om bovenstaande voordelen te behalen wordt u onderstaande praktische handreikingen aangeboden die enablers kunnen zijn om uw organisatie naar een hogere maturity level tebrengen.

Doelgroep: RvC en directieleden, executive managers, corporate governance verantwoordelijken, process owners en financial management.