Commercieel Onderhandelen

Bekwame onderhandelaars zijn in staat sturing te geven aan het onderhandelingsproces zonder als dominant en zelfzuchtig te worden ervaren. Zij zijn flexibel in denken en doen, communiceren open en overtuigend en spelen in op de belangen van de ander. In deze training verwerft u de vaardigheden om bekwaam te onderhandelen volgens de win-win methode.

U leert hoe u overeenkomsten kunt aangaan die “voordeel” opleveren voor alle betrokkenen en een goede basis bieden voor een zakelijke relatie op langere termijn. De training sluit aan bij een ontwikkeling als “consultative selling”.

Beoogd resultaat

Na afloop van deze training bent u in staat:
• onderhandelingen systematisch voor te bereiden
• onderscheid aan te brengen tussen relationele en inhoude-lijke knelpunten
• spanningen in de relatie beheersbaar te houden
• onderscheid te zien tussen standpunten en belangen
• ruimte in onderhandelingen te creëren voor het zoeken naar creatieve oplossingen
• gebruik te maken van objectieve criteria bij het kiezen van oplossingen
• uw eigen positie realistisch in te schatten door-dat u zich voldoende heeft georiënteerd op alternatieve oplossingen.

Werkwijze
In de training staan uw eigen leerwensen centraal. Met behulp van korte inleidingen en cases wordt de onderhandelingsmethode concreet gemaakt en gerelateerd aan de praktijk. U scherpt uw vaardigheden aan met rollenspelen.

Doelgroep:
Managers en commercieel medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het voorbereiden en aangaan van overeenkomsten: accountmanagers, marketing managers, inkopers, relatiebeheerders en adviseurs.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd,hierbij zijn aanpassingen mogelijk.