Communicatie en Presentatietechnieken

Communiceren lijken we bijna van nature te doen. Mensen communiceren bij bijna alles wat ze doen, soms zelfs onbedoeld.  We communiceren met onszelf en anderen, met woorden, beelden of met daden. We brengen informatie over of ontvangen deze van onze omgeving en geven er een betekenis aan. Welke invloed heeft effectief communiceren op ons succes?

Communicatietechnieken:
De cursisten verkrijgen inzicht in de basiselementen van communicatie en hoe deze te gebruiken om hun boodschap effectief over te brengen bij de ander. Ook het ontvangen van informatie (luisteren) en het op elkaar afstemmen van zender, boodschap en ontvanger komen aan de orde. In deze interactieve training leren cursisten ook de eigen zwakten en sterkten onderkennen. Verder leren zij op bewuste wijze omgaan met tekortkomingen.

De meerwaarde van deze combinatietraining communicatie en presentatie ligt in het
communicatieonderdeel dat voorafgaat aan presentatietechnieken.

Presentatietechnieken
Deze praktisch ingerichte training biedt cursisten de gelegenheid de eigen potentie te ontdekken en die (verder) te ontwikkelen. De training biedt direct toepasbare vaardigheden voor het voorbereiden, opzetten en uitvoeren van een presentatie. Sleutelwoorden in deze training zijn eenvoudigheid en overzichtelijkheid, waarbij de doelmatigheid van de informatie niet uit het oog wordt verloren.

Leerdoelen
U verkrijgt Inzicht in uw communicatie en de technieken voor verbetering van uw eigen
functioneren. Verder leert u een praktische aanpak en de nodige vaardigheden voor het
doelgericht, helder en doelmatig presenteren.

Doelgroep
De training is voor een ieder die in groter of kleiner verband managementinformatie moet overdragen. Verder is de training ook bedoeld voor medewerkers en individuen die meer inzicht wensen in communicatie en presentatietechnieken.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd.