Communicatie plan

Uiteenlopende situaties vragen om een gerichte communicatie aanpak, deze kunnen zowel intern als extern gericht zijn. Het realiseren van een gewenst effect vraagt om een gerichte communicatie aanpak (strategie) en planning. 

Een communicatieplan heeft voordelen:

  • Het helpt doeltreffend te communiceren en voorkomt ad-hoc informatie verspreiding, wat nadelige gevolgen kan hebben voor de doelstellingen van de organisatie.
  • Het kan voorkomen dat informatie een eigen leven gaat leiden of verdraaid overgebracht wordt.  

Analyse en afbakening
Allereerst maken wij een analyse van de situatie en identificeren de doelgroep(en) op wie de communicatie gericht moet zijn. In de afbakening wordt expliciet gemaakt wat wel en niet aangepakt moet worden. Het doel van het communicatieplan geeft op heldere wijze weer waarin de communicatie-inspanningen moeten resulteren.  

Communicatiestrategie
Een communicatiestrategie wordt ontwikkeld waarmee duidelijk wordt op wie de communicatie gericht is (doelgroep), de boodschap die overgebracht moet worden (wat moet deze doelgroep weten, vinden of doen bij een geslaagde uitvoering), de communicatievormen en middelen die toegepast moeten worden.

Plan van aanpak
In het plan van aanpak wordt de strategie geoperationaliseerd en wordt een uiteenzetting gemaakt van de frequentie waarmee gecommuniceerd moet worden. De communicatievormen en middelen die gehanteerd worden, worden afgestemd op specifieke doelgroepen.

Begroting
Dit geeft inzicht in de in te zetten communicatiemiddelen, kosten en fasering.