Compliance

Leerdoel
Creëren van bewustwording over het compliance beleid in de organisatie. Het onderkennen en benoemen van organisatierisico’s en daarnaast het formuleren van maatregelen om die risico’s  te beheersen.

Ontwikkelen competenties en vaardigheden:
⇒ Voorbeeldgedrag en integriteit.
⇒ Aandacht voor gedrag en cultuur.
⇒ Het versterken van interactie tussen verschillende medewerkers door het vergroten van het individuele bewustzijn van de rol van collega’s met betrekking tot compliance. Het doorbreken van de silobenadering binnen de organisatie.
⇒ De deelnemers voeren een open discussie over de aanpak en gevolgen van compliance issues naar aanleiding van enkele casussen.
⇒ Er is ruimte voor rollenspelen naar aanleiding van casuïstiek.

Onderwerpen Middle Management:
⇒ Welke positie heeft compliance op uw afdeling, wat zijn uw taken en de taken van de compliance officer.
⇒ Compliance Issues.
⇒ Wet- en regelgeving Suriname in samenhang met het buitenland.
⇒ Integere organisatiecultuur en integriteitsprogramma.
⇒ Hoe kunnen we de afdeling compliance bewust maken en dit verankeren.
⇒ Wat is uw rol als leidinggevende ten opzichten van de medewerkers.
⇒ Voorbeeldgedrag.

Onderwerpen Medewerkers:
⇒ Wat is de impact van het geheel aan regels op de bank of op onderdelen daarvan, zoals het klantproces?
⇒ Transparantie is een belangrijker thema in de financiële sector. Voldoen wij aan de eisen die voortvloeien uit de regelgeving ter voorkoming van financieel economische criminaliteit.
⇒ Zijn onze processen zodanig ingericht dat ze voldoen aan de compliance richtlijnen?
⇒ In hoeverre bent u zich bewust van de compliance risico’s?
⇒ Wat is uw rol en bijdrage  om aan de compliance richtlijnen te voldoen?

Doelgroep:
medewerkers van de afdeling Risicomanagement;
medewerkers van de afdeling Audit;
accountmanagers en relatiebeheerders;
klantadviseurs;
front- & backoffice medewerkers.

Dagdelen:
3 dagdelen van 4 uren.