Corporate Governance & Control

Corporate governance, risk management en compliance zullen ook voor uw organisatie sleutelwoorden geworden zijn. Klanten, aandeelhouders, medewerkers, de samenleving en uzelf hebben er allemaal belang bij dat uw organisatie goed bestuurd wordt en mooie resultaten behaalt. Maar wel met inachtneming van uw risico’s. Een goed ingericht risicomanagement kan daarbij een grote steun zijn.

Onderwerpen van Corporate Governance & Control zijn:

  • Ontwerpen en implementeren van een governance code of conduct
  • Ontwerpen of beoordelen van de opzet van de administratieve organisatie en stelsel van interne beheersingsmaatregelen
  • Toetsen van internal control frameworks met internationaal geaccepteerde beheersingsraamwerken, zoals COSO
  • Opzetten van de IC afdeling en training van personeel
  • Ontwikkelen van audit plannen en audit werkprogramma’s
  • Ontwikkelen en implementeren van programma’s voor risk management