Corporate Governance

Goed bestuur is meer dan ooit een voorwaarde, gezien regelgeving en om continuïteit te waarborgen. Ondernemingen zoeken naar manieren om het toezicht op het goed functioneren van hun onderneming te professionaliseren. Omdat eenduidige governance-richtlijnen ontbreken, worden organisaties gedwongen opnieuw het wiel uit te vinden. 

Goed bestuur als normale gang van zaken
Alleen bestuurders verkeren in de positie om de toon te kunnen zetten en de verantwoordingsplichten te kunnen bepalen voor goed bestuur. Maar hoe creëert u een solide fundament voor de naleving van ‘juiste opvattingen’ en het ‘juiste gedrag’? Een fundament dat ervoor zorgt dat de mensen in uw organisatie als vanzelfsprekend handelen op een wijze die de goede reputatie van uw onderneming beschermt en versterkt. Hoe zorgt u voor effectieve integratie met de dagelijkse bedrijfsvoering en lange termijn strategie? Hoe zorgt u voor goede interne beheersing in de top? Maar ook: hoe houdt u zicht op het kostenplaatje van de naleving van regelgeving? Sorteren investeringen wel het gewenste effect? 

Risico’s in goede banen leiden
Risicomanagement, en rapportage daarover, hebben de laatste tijd nadrukkelijk aan belang gewonnen. TAH levert organisaties ondersteuning  en advies om te helpen de ondernemingsrisico’s in goede banen te leiden. In een voortdurend veranderende omgeving, helpen wij u te alle relevante bestaande en toekomstige risico’s te identificeren, in goede banen te leiden en te beheersen. Een pro-actieve in plaats van een afwachtende benadering is tegenwoordig een permanent strategische noodzaak. 

Wat kunt u van Tjong A Hung Consulting N.V. verwachten?

  • Risico’s in kaart brengen, en beheersingsmaatregelen ontwerpen en implementeren;
  • Ontwerp en implementatie van Governance structuren;
  • Adviseren van bestuur en commissarissen;
  • RvC training;
  • Corporate Governance training;
  • Advisering over prestaties en verantwoordingsplicht van de raad van bestuur en het management;
  • Integratie van governance in de organisatie.