Customer Satisfaction Measurement

Bent u nog steeds nummer één voor uw klant?
Weet u wat de consument denkt over uw product?
Wie zijn uw ontevreden klanten?
Weet u waarom uw verkopen omlaag zijn gegaan?

Elk van deze vragen kunt u gemotiveerd beantwoorden nadat u de training Customer Satisfaction Measurement (CSM) heeft gevolgd. CSM is een training waarin u wordt aangeleerd hoe u de klanttevredenheid kunt meten volgens een erkende onderzoeksmethode. Door in te spelen op de bevindingen zult u de concurrentie een slag voor zijn.

Hoe kunt u de tevredenheid van de klant vaststellen, anders dan alleen op basis van intuïtie en incidentele observatie?

Er zijn methoden om gefundeerde uitspraken te kunnen doen over de tevredenheid van uw externe en interne klant. Met behulp van deze methoden wordt niet alleen het wel of niet tevreden zijn van de klant vastgesteld. De achterliggende gedachten en wensen van de klant worden ook duidelijk gemaakt voor de organisatie. Op basis van deze bevindingen kan de organisatie doelgericht actie ondernemen om haar klanten tevreden te stellen en de verkoop van haar producten en/of diensten te bevorderen.

Instrumenten:
• Het Marketing Informatie Systeem
• Marktonderzoek en CSM
• Statistische procedures
• Casus

Algemeen
U leert een geschikte, praktische aanpak en vaardigheden om een klanttevredenheids-onderzoek uit te voeren.

Specifiek
– Onderzoeksmethoden en statistische technieken met behulp van praktijkoefeningen
– De vertaalslag van theorie naar de praktijk.

Doelgroep:
De training is bedoeld voor een ieder die (mede) verantwoordelijk is voor het
commerciële beleid van een bedrijf, product of dienst, afdeling, gebied, groep of klant.