Doeltreffend Project Management

Het succes van de training wordt in belangrijke mate bepaald door een actieve inbreng van de deelnemers zelf.

Binnen het trainingsprogramma wordt een project als praktijkgeval uitgewerkt. De voordelen van de uitwerking van deze case zijn dat diverse  bedrijfsfuncties aan de orde komen en dat er na afloop van de cursus een mijlpalenplan en een projectverantwoordelijkheden schema op managementniveau gereed zijn.

Voor wat het activiteitenschema betreft op operationeel niveau, kan er binnen het tijdsbestek van deze cursus een eerste aanzet gegeven worden.

Het programma van de training Projectmanagement luidt als volgt:

Sessie 1 Sessie 4
Basiskennis Project management. Valkuilen bij project management: vijf categorieën. Mijlpalenplanning. Project organisatie.
Sessie 2 Sessie 5
Inleiding project management: projectdefinitie (project ontwerp). Project management overview. Project-identificatie. Project besturing (controle en rapportage). Budgetbewaking, risico- en kwaliteitsmanagement en projectplan.
Sessie 3 Sessie 6
Inleiding project management: projectdefinitie (project ontwerp). Na de uitwerking volgt de presentatie van de uitwerking van het project, een vragenronde / discussieronde en tot slot een aanscherping van de projectdefinitie. Project audit Vaardigheden Communicatie, Time management Vergadertechnieken, Conflictsituaties

De training is erop gericht om de deelnemers  te trainen in het inrichten en managen van projecten, op een zodanige wijze dat de project doelstellingen worden gerealiseerd.

Doelgroep:
Iedere (aankomende) projectmanager en een ieder die bij een project betrokken is of zal raken.

Opzet: 
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd, hierbij zijn aanpassingen mogelijk.