Financiële Analyse, Verslaggeving & Prognose

Deze workshop is bestemd voor managers met geringe of geen bedrijfseconomische achtergrond, die problemen ondervinden bij het analyseren van financiele overzichten. In deze intensieve workshop leert u de financiele overzichten te analyseren om zodoende een terzake deskundige financiele gesprekspartner te worden binnen uw organisatie.

Doelstelling
De doelstelling van de workshop is u inzicht te geven in de aard en hanteerbaarheid van   financiële analyses. U leert de samenhang tussen planning, budgettering en kostprijs-bepaling. Voorts leert u op een verantwoorde wijze investeringsbeslissingen nemen en meedenken, meepraten en beter beslissen in financieel economische kwesties.

Werkwijze
De deelnemers zullen naast een uitgebreid theoretisch gedeelte aan de hand van actuele praktijkopdrachten vertrouwd gemaakt worden met meerdere aspecten van het financiële beleid.

Doelgroep:
Managers en professionals met een academische of hogere beroepsopleiding en enige jaren relevante werkervaring. De deelnemers hebben geen bedrijfseconomische achtergrond en willen de nodige inzichten verwerven in het financiële beleid van hun organisatie.