Functieanalyse & Functiewaardering

Uw strategische doelen realiseren vraagt ook van u dat u de organisatie transparant structureert op functieniveau. Functiebeschrijvingen vervullen een spilfunctie binnen de organisatie:

  • Ze concretiseren de organisatie structuur en werkprocessen.
  • Ze vormen uitgangspunten voor diverse HR-instrumenten, zoals werving & selectie, beoordeling, loopbaanontwikkeling, personeelsplanning, opleiding en functiewaardering.
  • Ze verschaffen uw medewerkers duidelijkheid in de uit te voeren taken en verantwoordelijkheden.  

Wat kunt u van Tjong A Hung Consulting N.V.  verwachten?

  • Analyseren van de functies in de organisatie en ontwikkelen van functies mede gelet op de ontwikkelingen binnen het bedrijf, waardoor u over beschrijvingen beschikt die duurzaam zijn.
  • Ontwikkelen van een transparante functiestructuur (hiërarchie). Functieaanduidingen die passen binnen de branche waarin uw organisatie actief is.
  • Waarderen van Functies volgens de beproefde “Functieanalyse Methode Tjong A Hung (FAT®)”.Ontwikkelen van een Rangordening voor functies met bijbehorende functievereisten.  

De functies worden beschreven volgens het “Functieprofiel TAHC”, met het accent op resultaatgerichtheid, alsook vereiste competenties om gewenste resultaten te kunnen realiseren.Competenties indiceren het geheel van kennis, vaardigheden, persoonlijkheid en motivatie (kennen, kunnen, zijn en willen) die nodig zijn om prestaties te leveren. 

Deze analyses verschaffen een evenwichtige basis om vervolgens nauw op de rangordening van functies een transparante salarisstructuur te ontwikkelen.