HRM voor Middle Management

Als leidinggevende heeft u ook HRM taken te vervullen naast uw bestaande vaktechnische taken.

Dit stelt specifieke eisen aan uw kennis en vaardigheden op HRM-gebied.

De training verschaft inzicht in het HRM vakgebied toegespitst op uw rol als lijnfunctionaris en het belang daar kennis van te dragen. U leert op eenvoudige wijze omgaan met personeelsvraagstukken waarmee u in het aansturen van uw medewerkers dagelijks te maken heeft. Ook leert u competenties identificeren en prestatiegericht leidinggeven aan medewerkers. Tevens leert u een bijdrage te leveren aan de verdere ontwikkeling van gepaste HRM instrumenten.

Algemeen
Na de training heeft u een beeld van HRM op hoofdlijnen en HRM tools die u effectief kunt inzetten bij het geven van richting en sturing aan uw medewerkers gericht op het realiseren van gestelde doelen.

Uw kennis en inzichten op het HRM-gebied worden verruimd en u kunt de opgedane kennis praktisch toepassen in uw dagelijks functioneren.

Specifiek
U beschikt over een overview van relevante HRM aspecten (in-door-en uitstroom).

• Loopbaanontwikkeling
• Sturing middels competenties
• Functionering en beoordeling
• Werving en Selectie
• Coaching

Doelgroep:
Leidinggevenden.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd.