Fundamentals in Financial Audit

Opzet
Middels een casus van een handelsonderneming worden de fundamentals behandeld omtrent: – Controleleer – AO/IB  – Externe verslaggeving

Programma:

 • Dagdeel 1: Presentatie & inleiding casus
 • Controle van een jaarrekening – systeemgerichte controle-aanpak gedurende interim-controle en gegevensgerichte controlewerkzaamheden bij jaareinde controle Beoordeling investeringsprocedure
 • Controle investeringen
 • Controle desinvesteringen
 • Dagdeel 2: Vervolg controle van een jaarrekening
 • Balans – creditzijde
 • Achterstallige interestbetalingen en samengestelde interest
 • Voor controle interestlasten zie W&V-rekening
 • Achtergestelde leningen
 • Direct opeisbare leningen
 • Converteerbare leningen
 • Opvolgende facturen
 • Opvolgende betalingen
 • Dagdeel 3: Vervolg controle van een jaarrekening
 • Winst – en verliesrekening
 • Dagdeel 4: Vervolg controle van een jaarrekening
 • Externe verslaggeving
 • Beoordelen van fraudepreventieve en – detectieve maatregelen

Doelgroep:
Beginnende Assistent-Accountants met een afgeronde Accountancy opleiding.