Fundamentals in Internal & Operational Audit

In samenwerking met YMF Accountancy is deze training speciaal ontwikkeld voor Internal Auditors, Controllers en andere betrokkenen die verantwoordelijk zijn voor  de interne beheersing van de organisatie.

Naast de interne controlewerkzaamheden van de Internal Audit functie, belichten we bij Operational Audit het onderzoek naar de kwaliteit van de interne beheersmaatregelen.

De volgende onderwerpen komen tijdens de training aan de orde:

Dagdeel 1:
Internal/Operational audit: Fundamentals

Dagdeel 2:
Interne Beheersingssystemen:
Toepassing van het COSO control framework
Toepassing van INK model
Toepassing van het KAD model

Dagdeel 3:
Risk Management
Praktische toepassingen in Suriname

Dagdeel 4:
Fraude in relatie tot IO/OA
Opstellen van een audit plan rekening houdend met frauderisico’s
Communicatie bij aanwijzingen voor fraude
Procesanalyse en systeemgerichte controlewerkzaamheden