Haalbaarheidsstudie & Financieringsbegeleiding

U heeft een businessconcept en wilt dit omzetten in een succesvol bedrijf of u wilt uw bestaande business uitbreiden door:

  • een nieuwe Business unit toe te voegen
  • uitbreiding van uw product of service aanbod; of
  • nieuwe markten te betreden (nieuwe doelgroepen, nieuwe afzet markten).

Hoe dit alles te realiseren en de vereiste financiering hiervoor te verkrijgen vraagt om een goed onderbouwde Businessplan. Uw concept vormgeven, waardoor u dit daadwerkelijk kunt omzetten in een bedrijf, doen wij samen met u. Een succesvolle, praktische, op de huidige ontwikkelingen en marksituatie toegesneden Businessplan onderbouwd met financiële analyses, waarmee voor financiers de haalbaarheid van uw businessconcept optimaal tot uiting komt, ontwikkelen wij voor u. Daarnaast kunnen wij u begeleiden in het verkrijgen van financiering voor uw plan en adviseren u daarin.  

Wat kunt u van Tjong A Hung Consulting N.V.  verwachten?

  • Marktanalyses, waaronder behoefte onderzoek.
  • Omgevingsanalyses die van invloed zijn op de op te zetten business.
  • Juridische vormgeving die nauw aansluit op de doelstelling van de op te zetten organisatie.
  • Wat is de missie en visie van de organisatie?
  • Definiëring van de core business en hoe dat te realiseren.
  • Welke human resources heeft u nodig?
  • Financiële analyses.  

Uw Businessplan staat of valt op basis van de kwaliteit van het marktonderzoek, vandaar dat wij ook een gedegen marktanalyse uitvoeren. De ontwikkelingen binnen de sector, concurrenten, behoefte onderzoek, en andere beïnvloedbare factoren worden onderzocht, om op basis hiervan strategieën te formuleren om uw Business concept tot werkelijkheid te maken.