HRM Beleidsplan

Een geformuleerde organisatiestrategie moet geïmplementeerd worden en daarvoor heeft u human resources nodig die op adequate wijze instaat zijn daartoe. Implementatie van de organisatiestrategie stelt eisen in termen van kwantiteit, alsook kwaliteit van uw medewerkers. Immers het zijn de medewerkers in uw organisatie (from Top to Bottom) die de strategie zullen moeten uitvoeren. Kerncompetenties en doelen van de organisatie vertalen zich verder naar competenties en targets op individu niveau. 

Hoe gemotiveerd is uw personeel, beschikken zijn over de gewenste kennis, vaardigheden en attituden om de doelen te kunnen realiseren? Hoe ziet het HR-profiel van uw organisatie er momenteel uit en wat is gewenst voor succesvolle realisatie van de doelen van de organisatie?Vragen die u zich kunt stellen bij het formuleren van het HRM-beleid. 

Een HRM beleidsplan en operationalisering stel u in staat op gerichte wijze (gefaseerd) uw human resources te ontwikkelen naar het gewenste niveau. Prioriteiten stellen en ontwikkelen van HR-instrumenten ondersteund middels een moderne HR-organisatie en ondersteunende processen en systemen zijn eminent in het vormen van uw human resources. 

Het realiseren van de organisatie missie en haar strategische doelstellingen vragen om een Strategische HRM benadering. In het HRM beleidsplan komt tot uiting:

  • Hoe het huidige HR-profiel van uw organisatie er uit ziet?
  • Huidig ontwikkelingsniveau van HRM.
  • Welk mensbeeld is gewenst (waar willen we met onze medewerkers naar toe)?
  • Beleidsuitgangspunten.
  • Vertaalslag naar HRM-thema’s, prioriteiten en HR-instrumenten.
  • HRM-afdeling: welke organisatie is daarbij gewenst?