HRM-instrumenten voor HR-Officers

Het personeel is voor iedere organisatie één van de kritische factoren die tot succes leidt. HRM levert een wezenlijke bijdrage aan dit succes door een verscheidenheid aan
personeelsinstrumenten in te zetten. HR-Officers hebben in hun werk als uitvoerenden de belangrijke taak om de instrumenten op de juiste wijze te hanteren. Middels deze training verkrijgen zij kennis van de meest gehanteerde instrumenten, zodat zij in de eigen organisatie bij kunnen dragen aan verdere ontwikkeling en toepassing daarvan.

De HRM-instrumenten zijn:
Instroom-instrumenten: Wervingsplan, selectietechnieken, assessment centers, introductie, coaching & begeleiding.
Doorstroom-instrumenten: Beoordeling, beloning en loopbaanbegeleiding, opleiding, functievorming, -beschrijving en -waardering, beloningsstructuren.
Overig: strategische personeelsplanning en HRM managementrapportage

Algemeen
U krijgt praktische handvatten aangereikt om een succesvol HR-Officer c.q. HRM-medewerker te zijn. In de training wordt gevraagd uw eigen vraagstukken en casussen uit uw werkpraktijk mee te nemen.

Specifiek:
– inzicht in algemene organisatie vraagstukken en de plaats van het HRM beleid in het
totale bedrijfsbeleid;
– kennis en inzicht in het definiëren van ken- en stuurgetallen voor HRM en de toepassing daarvan;
– kennis en inzicht in het “binden, boeien en behouden” van goede werknemers.

Doelgroep:
Hoofden personeelszaken, HR-officers en hun medewerkers.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd.