IFRS Application and Analysis

(verdieping van 17 internationale verslaggevingstandaarden)

Speciaal voor financial managers, controllers, functionarissen die zich bezighouden met het opstellen van de jaarrekening en andere geïnteresseerden is de training IFRS ‘Application and Analysis’ ontwikkeld.

Het programma ziet er als volgt uit:

DAG 1
Reporting the financial position of entities (IFRS 3, IAS 23 en 40)
Dag 1 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan vaste activa, waarbij vastgoedbeleggingen, de activering van kapitaalkosten en goodwill aan de orde komen.

DAG 2
Reporting the financial position of entities (IFRS 5, IAS 8 en 11)
Dag 2 van de IFRS vervolgtraining gaat verder in op stelselwijzigingen, de presentatie van af te stoten activiteiten en de behandeling van de omzetverantwoording van langdurige constructiecontracten.

DAG 3
Reporting the financial position of entities (Framework, IAS 17, 24 en 27)
Dag 3 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan het principe van ‘substance over form’, waarbij IFRS standaarden aan de orde zullen komen.

DAG 4
Reporting the financial performance of entities (IAS 7, 12 en 33)
Dag 4 van de IFRS vervolgtraining is gewijd aan de presentatie, verwerking en toelichting van belastingen, waaronder compensabele verliezen (‘deferred tax assets’) en de verwerking van tijdelijke belastingverschillen als voorziening latente belastingverplichtingen (‘deferred tax liabilities’). Daarnaast wordt aandacht besteed aan de toelichtingsvereisten voor beursgenoteerde ondernemingen omtrent de winst per aandeel. Vervolgens wordt het kasstroomoverzicht nader beschouwd.

DAG 5
Financial statements of groups of entities (IFRS 3, IAS 21, 27, 28 en 31)
De laatste dag van de IFRS vervolgtraining staat in het thema van de consolidatievereisten.