Instaptraining Kredieten

Leerdoel
Deze training is opgezet voor medewerkers met geringe  ervaring op het gebied van zakelijke kredieten. Daarnaast is deze training een prima opstart voor de basis training kredieten en voor degenen die meer inzicht en vaardigheden willen ontwikkelen m.b.t. zakelijke kredietverlening.

Aanpak
De theorie wordt onderbouwd met voorbeelden, daarnaast is er veel tijd en ruimte ingebouwd voor oefeningen. Aan het eind van de training wordt aan de deelnemers een handleiding overhandigd welke kan helpen in de praktijk en dienen als naslagwerk.

Onderwerpen:
⇒ onderdelen van de jaarrekening
⇒ de balans en  toelichting
⇒ resultatenrekening en toelichting
⇒ cash flow
⇒ solvabiliteit
⇒ overige ratio’s en het belang van ratio’s
⇒ overige kengetallen en het belang van kengetallen

In deze training zullen de onderstaande technieken en vaardigheden ook aan bod komen: ⇒ Voorbereiding:
• waarom voorbereiden
• waarop voorbereiden

⇒ Opening:
• begroeting
• beoordelen op het eerste gezicht
• opening van het gesprek

Doelgroep:
medewerkers met weinig tot geen ervaring op het gebied van zakelijke kredieten.

Tijdsduur:
3 dagdelen van 4 uren.