Internal Control

In buitenlandse regelgeving omtrent internal control (SOX 404 en Commissie Frijns) wordt beschreven dat het bedrijfsmanagement moet worden beoordelen of de interne controle op de financiële verslaggeving wel doeltreffend verloopt. Het bedrijfsmanagement zal over de uitkomsten van deze beoordeling in het financiële jaarverslag rapporteren. Bovendien dient de externe accountant de interne controle op de financiële verslaggeving te controleren en een verklaring over de effectiviteit van deze interne controle alsmede over de rapportage van het bedrijfsmanagement te verstrekken. 

Herkent u zich in een van de volgende situaties?

 • Weet u waar de interne controle eventueel zwakke plekken vertoont die verholpen moeten worden en waarvoor extra mensen nodig zijn om het controleproces te testen?
 • Hebt u extra vaktechnische deskundigheid nodig om een grootscheeps controleproject te plannen en uit te voeren?
 • U hebt wel pogingen ondernomen om de interne controle te documenteren en te evalueren, maar heeft dat inconsistente resultaten van lage kwaliteit opgeleverd en kunnen uw medewerkers ondersteuning gebruiken
 • Wilt u weten hoe u het meeste uit uw inspanningen kunt halen?
 • Wilt u inzicht in de best practices op dit gebied?

Wat kunt u van Tjong A Hung Consulting N.V. verwachten?
Onze adviesdiensten omvatten begeleiding bij projectmanagement, vakinhoudelijke ondersteuning, risicobeoordeling en afbakening van activiteiten, begeleiding bij uw documentatie- en evaluatie-inspanningen, training, kwaliteitsborging en toetsing. Wij kunnen ook rechtstreeks begeleiden bij het evalueren en verbeteren van de interne controle.
Zaken die wij voor u kunnen uitvoeren:

 • Projectmanagement
 • Vakinhoudelijke ondersteuning, waaronder afbakenen, documenteren, evalueren en rapporteren
 • Risicobeoordeling;Change-management
 • Begeleiding voor het administratieve controlesysteem
 • Kwaliteitsborging en toetsing
 • Procesverbetering