Marktonderzoek

Strategische marketing planning vereist van elke organisatie zich gedegen te oriënteren op de markt middels marktonderzoek.  

Met marktonderzoek beogen we het systematisch en objectief verzamelen, vastleggen, verwerken, analyseren en interpreteren van informatie voor:

  • Het nemen van gefundeerde marketingbeslissingen en adequate maatregelen en
  • De identificatie en oplossing van marketingproblemen.

Kortom voor het voorbereiden en achteraf evalueren van het marktbeleid van uw organisatie. 

De informatie wordt gebruikt voor:

  • Het opsporen en in kaart brengen van marketingkansen en –problemen.
  • Het ontwikkelen, aanscherpen en evalueren van marketingacties.
  • Het kritisch volgen van de resultaten van het marketingbeleid.
  • Het verschaffen van inzicht in het marketing proces. 

Gebruikmakend van wetenschappelijke methoden doorlopen wij het onderzoeksproces, waarbij wij in nauw overleg met u komen tot een aanpak over de wijze waarop het onderzoek wordt aangepakt en uitgewerkt. 

Het onderzoekproces wordt in drie fasen verdeeld, namelijk:

  • de planningsfase
  • de uitvoeringsfase
  • de rapportage fase 

Voor het uitvoeren van het onderzoek wordt gebruik gemaakt van diverse methoden van data collectie. Statistische toetsen worden eveneens uitgevoerd om o.a. de validiteit en betrouwbaarheid te toetsen. In het onderzoeksrapport presenteren wij de interpretatie van het onderzoek, conclusies en aanbevelingen.