Strategisch Marketingplan

Om blijvend concurrerend te zijn en groei te realiseren zult u ongetwijfeld op gestructureerde en strategische wijze moeten omgaan met marketing-vraagstukken in uw organisatie.

Wij trainen u in alle facetten van marketing, waardoor u de tools in handen heeft voor het samenstellen van uw eigen marketingplan.

U verkrijgt inzicht in het omgaan met marketing vraagstukken vanuit strategische invalshoek, alsook in de vele instrumenten en methoden.

Algemeen
Het marketingplan zal uw organisatie sturen om haar doelstellingen van marktaandeel, afzet en winst te behalen.

Neveneffect van een dergelijke aanpak is dat u door de overdracht van instrumenten en methoden in staat bent zelfstandig uw marketingplan samen te stellen.

Specifiek

  • Analysemethoden en hoe u deze moet toepassen:

Interne analyse
Marktonderzoek
Bedrijfstakanalyse
Concurrentenanalyse
Afnemersanalyse
Distributie analyse
Stakeholderanalyse

  • Geformuleerde marktdefinitie(s) en marketingdoelstellingen en –strategieën.
  • Positionering van de instrumenten product, prijs, promotie en plaats.
  • Operationele plannen waarbij gefaseerd de acties zijn geïdentificeerd die ondernomen moeten worden om de geformuleerde doelstellingen te behalen.

Doelgroep:
De training is bestemd voor een ieder die (mede-)verantwoordelijk is voor het commerciële beleid van een bedrijf, product of dienst, afdeling, gebied, groep of klant. Hieronder vallen alle functies die betrokken zijn bij de marketingactiviteiten van een onderneming, zoals marketingmanagers, product- of servicemanagers, division managers, areamanagers, accountmanagers en winkelchefs.