Pensioen Fund Governance

Aan welke administratieve eisen is een Pensioenfonds onderworpen en hoe  ziet de jaarrekening eruit?
Een Pensioenfonds onderscheidt zich van andere ondernemingen door de lange horizon met betrekking tot aangegane verplichtingen en beleggingen. Daarnaast is sprake van een relatief groot aantal groepen dat direct of indirect belanghebbend is. De informatieverschaffing aan de belanghebbenden vindt plaats middels het presenteren van een jaarverslag van het Pensioenfonds.
Daarnaast dient de administratieve organisatie  (AO) en de interne beheersing (IB) van het Pensioenfonds adequaat en effectief te werken, met name op het gebied van het beleggings- en deelnemersbeleid (pensioenverplichtingen).
Tijdens de training wordt ingegaan op de opzet en inrichting van de administratieve organisatie en stelsel van interne beheersingsmaatregelen van een pensioenfonds. Daarnaast wordt ingegaan op de inrichting en presentatie van het jaarverslag van het pensioenfonds conform (internationale) wet- en regelgeving

Programma: 
Dagdeel 1
De opzet en inrichting van een pensioenadministratie.
Dagdeel 2
Het bestuursverslag, de vaste en vlottende activa van een pensioenfonds.
Dagdeel 3 
De schulden, staat van baten en lasten en het performance overzicht van een pensioenfonds.

Doelgroep:
Bestuursleden, administratief medewerkers van en zij die direct betrokken zijn   bij een Pensioenfonds.