Sales Improvement

De focus in deze training is de verkoopactiviteit, ongeacht of het nu een product of dienst is. De training bestaat uit een drieluik: verkooptechnieken, klantvriendelijkheid en persoonlijkheid.

Vertrekpunt bij elk van de drieluiken is en blijft een goed gemotiveerde verkoper. Het beïnvloeden en sturen van de motivatie van medewerkers is van essentieel belang. Dat is mogelijk indien de verkoper weet wat van hem of haar verwacht wordt.
De verwachtingen die in het algemeen aan een verkoper worden gesteld worden vervat in de functiebeschrijving, waarin de taken en vereisten van de funtie zijn opgenomen. Kennis van de eigen taken is één, maar oefening baart de kunst in het verkopen.

Verkooptechnieken
Elke onderneming valt of staat met de afname van haar producten of diensten. Hoe de organisatie verkoopgericht te maken en de verkopers elke koop effectiever te laten afsluiten wordt in deze training meegegeven.

Op de volgende vragen zal uitgebreid worden ingegaan:
• welke factoren spelen een rol bij aankopen door consumenten?
• welk koopbeslissingsproces speelt zich af bij de consument?
• hoe is het verkoopgesprek opgebouwd?

Klantvriendelijkheid
Bij elke onderneming staat de klant centraal. Dit brengt de noodzaak met zich mee om de eigen organisatie continu klantgericht te houden.
Hierin speelt de klantvriendelijkheid van het personeel een sleutelrol.Het doel van de training is de klantgerichtheid bij de deelnemers te vergroten. Zij worden bewust gemaakt van het gericht zijn op de klant om zo tegemoet te komen aan wensen, verwachtingen en behoeften. Speciale aandacht krijgen de onderwerpen klachtenbehandeling en “lastige’ klanten”.

Persoonlijkheid
In deze training wordt bereikt dat de deelnemer bewust wordt van zijn eigen persoonlijkheid. De eigen persoonlijkheid die mede bepalend is voor de verkoopresultaten en tot uiting komt in de eigen communicatie.

Doelgroep:
Deze training is bestemd voor verkoopmedewerkers.

Duur:
De training duurt vier dagdelen.

Opzet
De training wordt in-company uitgevoerd. Inhoud, vorm en duur worden afgestemd op de behoefte van uw organisatie.