Sales Management

De salesmanagers en medeverantwoordelijken voor het verkoopbeleid van een onderneming opereren van dag tot dag in de markt. Zij vormen de directe link tussen de organisatie en afnemers. Dagelijks voelen zij de druk van concurrentie in dynamische markten. Middels deze training ontwikkelt de salesmanager skills en krijgt alle instrumenten aangereikt om beter in te kunnen spelen op de veranderende markt.

Analyse van de sales omgeving is het fundament waarop adequate sales planning (strategieën en doelstellingen) gebouwd kan worden. Een realistische prognose is alleen haalbaar met de juiste sales managementinformatie en planning van het sales team. Extra aandacht voor de cruciale klanten(groepen) kan gegeven worden door het gebruik van account-management. Het meten en controleren van bedrijfseconomische aspecten van sales management is nodig om de discrepantie tussen realisatie en planning te minimaliseren.

Doel
De deelnemer kan met toepassing van de behandelde methoden en technieken die tijdens de training naar voren komen een betere analyse en planning van de sales maken. De verbeterde planning en analyse moeten leiden tot het behalen van de geformuleerde sales doelstellingen.

Toetsing
De verschillende analysemethoden en technieken worden getoetst middels praktijkoefeningen per behandeld onderwerp. Het praktijkgerichte karakter van de training is voor de deelnemer een hulpmiddel om de vertaalslag te maken van de theorie naar de -soms harde- verkooppraktijk.

Doelgroep:
De training is bedoeld voor salesmanagers, verkopers, accountmanagers,
areamanagers, klanten- en servicemanagers, winkelchefs, marketingmanagers en
andere medewerkers betrokken bij de sales activiteiten van een onderneming.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd.