Salesplanning

Managen van uw sales vraagt analyse, planning, uitwerking en controle, primair gericht op het realiseren van de verkoopdoelstellingen van uw organisatie. 

Met een verkoopplan beschikt u over een hulpmiddel om doelgerichter te reageren op ontwikkelingen in marktsegmenten die u bedient, maar bovenal proactief beleid te voeren in het realiseren van geformuleerde verkoopdoelstellingen.  

Binnen een verkoopplan worden keuzen gemaakt op drie niveaus:

  • Strategische keuzes: gericht op het vaststellen van uw verkoopsdoelstellingen en de weg waarlangs u deze wilt bereiken.
  • Tactische keuzes: gericht op het bepalen van de middelen en methoden die ingezet moeten worden om de gewenste omzet te realiseren.
  • Operationele keuzes: gericht op het ontwikkelen van werkprogramma’s voor de uitvoering.

Om hiertoe te komen, analysen wij uw bedrijfsomgeving en voeren voorspellingsanalyses uit over de afzet, omzet, kosten en rendement. Bij het ontwikkelen van uw verkoopplan is uw ondernemingsstrategie richtinggevend, daarnaast wordt het plan ontwikkeld in samenhang met uw marketingstrategie en andere aanverwante ondernemingsgebieden. Wij adviseren u eveneens over de gewenste samenstelling van uw verkoopteam met vereiste kwaliteiten van medewerkers, alsook motivatie tools.  

Wat heeft u aan het verkoopplan?

  • Strategieën voor het realiseren van een gewenste omzet zijn uitgewerkt in een praktisch en uitvoerbaar plan, waardoor het voor betrokkenen binnen uw bedrijf duidelijk is wat van hun verwacht wordt.
  • Uw verkoopinspanningen zijn nauw afgestemd op mogelijkheden en ontwikkelingen in overige ondernemingsgebieden in uw bedrijf.