Samenstellen van de jaarrekening met AccountView

Wilt u zelfstandig de jaarrekening van uw organisatie waar u werkzaam bent samenstellen? Gebruikt u als boekhoudpakket AccountView en beschikt u over de nodige ervaring met dit pakket? Bent u op zoek naar praktische handvatten die u kunnen helpen bij het samenstellen van de jaarrekening in Excel op basis van Internationale verslaggevingsstandaarden?

Dan verschaft deze training u de nodige inzichten in het samenstellen van de jaarrekening met behulp van het softwarepakket AccountView.

Naast theoretische vorming zal uitgebreid aandacht worden geschonken aan het toepassen van het geleerde in de praktijk.

Programma:
Dagdeel 1: Basis AccountView (standaardrapporten en verslaglegging)
Dagdeel 2: Jaarverslaggeving (balans en winst- en verliesrekening en cijferbeoordelingen)
Dagdeel 3: Advanced AccountView (controllers desk en dynamic office)
Dagdeel 4: Jaarrekening samenstellen in Excel (mapping saldibalans AccountView in Excel)
Dagdeel 5: Consolideren van jaarrekeningen in Excel

Doelgroep:
Boekhouders en administratief medewerkers, ondernemers die zelf de boekhouding
voeren, controllers, financieel managers en zij die direct betrokken zijn bij het
produceren van financiële verslagen.