Strategisch Planningsproces

“Strategisch management is een gedisciplineerde poging om fundamentele beslissingen en acties te
produceren die vormen en leiden wat een organisatie is, wat het doet en waarom het dat doet”.
(J.M. Bryson)

Van strategie formulering tot strategie implementatie is het traject dat in de workshop strategisch
management wordt afgelegd.

Hoe op bedrijfskundige wijze bij de complexiteit van strategie, antwoord gegeven wordt op eenvoudige
vragen als
”wat kan de organisatie”
“wat wil de organisatie”
“wat gaat de organisatie doen”
komt in deze workshop aan de orde.

Het samenstel van activiteiten en doelstellingen van uw onderneming in relatie tot de markt en
voorziene marktontwikkelingen, kan binnen de workshop (opnieuw) beschreven worden.

Instrumenten
• Organisatie analyse
• Omgevingsanalyse
• Strategische scenario’s
• Operationalisering in actieplannen

Algemeen
Uw inzicht in strategisch management wordt vergroot.

Specifiek
– Kernvaardigheden om de strategie te formuleren en te vertalen op het niveau van de bedrijfsonderdelen.
– Kernvaardigheden om op grond van strategische analyses strategische doelen inzichtelijk te formuleren.
– Operationalisering van deze doelen in actieplannen.
– Inzicht in de samenhang tussen de verscheidene bedrijfskolommen en de onderlinge afstemming.

Doelgroep
De workshop is bedoeld voor directieleden, raden van commissarissen, managers op
hoger niveau, interne adviseurs, staf- en beleidsmedewerkers van bedrijven/
organisaties en ministeries.

Inleider:
Faisel Tjon-A-Loi MSc.

Opzet
De workshop wordt in-company uitgevoerd. Inhoud, vorm en duur
worden afgestemd op uw organisatie.

Duur
De training duurt vier dagdelen, voorafgegaan door een teach-in.