Strategische Marketingplanning

Ongetwijfeld denken organisaties spontaan na over hun ‘product/markt-combinaties’. Dit proces dient echter gestructureerd en vanuit strategisch perspectief uitgevoerd te worden, willen organisaties:

  • blijvend concurrerend zijn, en
  • excellente groei realiseren (in producten/diensten, markten).  

Strategische marketing vraagt van een organisatie om met een lange termijn visie na te denken over:

  1. De markten die men wil bedienen.
  2. De posities die men op de gekozen markten wil innemen (marktpositie en verdedigbaar concurrentievoordeel).
  3. De middelen die men inzet om de gekozen posities te bereiken (financieel, marktinstrumenten, andere functionele gebieden en marktonderzoek).
  4. De tijdstippen waarop men het een en ander wenst te behalen.

Vanuit uw missie en marktdefinitie aangevuld met een interne en externe analyse komen wij samen met u tot de definiëring van strategische marketing opties. Om vervolgens concrete marketingdoelstellingen en strategieën te formuleren, die vertaald worden in de invulling van een gerichte marketingmix.   

Aandacht voor Customer Relationship Management en het ontwikkelen van uw strategisch marketing plan eveneens vanuit dit concept levert duidelijk toegevoegde waarde voor uw organisatie. Het aangaan en versterken van relaties met individuele klanten gericht op wederzijds voordeel staan hierbij centraal. Hoe op gerichte wijze de communicatie/interactie met de klant te realiseren en blijvende (lange termijn) relaties op te bouwen is eveneens onderdeel van de strategische analyse.