Strategische Planning/ Strategie Implementatie

Strategisch Management is zowel extern als intern gericht. Naast het afstemmen van de organisatie op de externe omgeving gaat het ook om het op peil houden en ontwikkelen van de bekwaamheden die nodig zijn om strategische veranderingen te realiseren. Strategisch Management houdt zich niet alleen bezig met het voorbereiden en maken van strategische keuzen (strategieformulering) maar ook met de vraag hoe die keuzen kunnen worden geïmplementeerd (strategie implementatie). Van strategie formulering (planning) tot strategie implementatie is het traject dat in Strategisch Management wordt afgelegd.

Hoe op bedrijfskundige wijze bij de complexiteit van strategie, antwoord gegeven wordt op vraagstukken over de wijze waarop de organisatie extern waarde wil toevoegen en zich intern moet ontwikkelen om dat te realiseren komen in de sessies van strategische planning aan de orde. 

Het samenstel van activiteiten en doelstellingen van uw onderneming in relatie tot de markt en voorziene marktontwikkelingen is ook nog onderdeel van de planningsfase.
Voor de operationalisering van de strategie formuleren wij samen met u werkbare plannen voor de implementatie. 

 

Instrumenten ingezet in dit traject zijn:

  • Organisatie analyse;
  • Omgevingsanalyse;
  • Strategische scenario’s;
  • Operationalisering in actieplannen.
  • Financiële analyse.  

Deze instrumenten kunnen door de consultant en enkele key functionarissen worden toegepast om te komen tot een strategisch plan en operationalisatie. Hierbij zullen interviews, desk research en observatie de voornaamste methoden zijn voor informatieverzameling. Een andere methode is om de instrumenten toe te passen in de vorm van workshopsessies samen met directie en staf.