Time Management

De training biedt de mogelijkheid inzicht te krijgen in de problemen die u ervaart bij het indelen van uw tijd. Hoe u op gerichte wijze structuur kunt aanbrengen in de indeling van uw tijd en daardoor doelgerichter kunt werken en meer tijd beschikbaar heeft voor de dingen die u wilt ondernemen. Doelgerichtheid, zelfmanagement, plannen en organiseren, etc. zijn enkelen van de competenties die u kunt ontwikkelen.

Het programma ziet er als volgt uit
Timemanagementstijlen
De indeling van geïdentificeerde managementstijlen (de perfectionist, de beschouwer, de hopper, de generalist en de uitsteller) komen hierbij aan de orde. Deelnemers krijgen gedurende de sessie de gelegenheid de eigen managementstijl te identificeren. Op basis hiervan wordt de training
verder toegespitst op effectieve aanpak van storende factoren.

Onderwerpen die verder aan de orde komen zijn:
• tijdrovers;
• doelen stellen (zelfmanagement);
• delegeren;
• bepalen van prioriteiten;
• plannen.

In de training wordt specifiek ingegaan op alle hierboven genoemde onderwerpen. Dit verschaft breedvoerig inzicht in de materie. De interactieve aanpak staat in deze training centraal. Het formuleren van persoonlijke doelstellingen met ondersteuning van de trainer is een van de
uitgangspunten.

Algemeen
Kennis van timemanagement en het daadwerkelijk toepassen van aangeleerde technieken resulteert in toename van de werkproductiviteit en verhoging van de arbeidszin.

Specifiek
U leert uw werk beter te organiseren en prioriteiten stellen, taken efficiënt te delegeren, u bent in staat uw persoonlijke tijdspatronen beter te analyseren en valkuilen daarin te herkennen en u leert bewuste keuzen maken en daarmee efficiënter om te gaan met uw tijd.

Opzet:
De training wordt zowel in open inschrijving als in-company uitgevoerd.

Doelgroep:
Een ieder die zijn of haar tijd beter wil leren beheren.