Trainingen

Ontwikkelen van uw vaardigheden door training bij TAHC kenmerkt zich door:
◾Interactieve aanpak waarbij de eigen ervaring centraal staat.
◾Praktijkgerichtheid: Binnen het trainingsprogramma worden casussen uit de praktijk gebruikt om meer inzicht te geven in de materie en ter ondersteuning van de theorie. U kunt een directe vertaalslag maken naar uw werksituatie.

Het trainingsaanbod is onderverdeeld naar:

Auditing

 • Preparing for the Audit
 • Fundamentals Internal/Operational Audit
 • Fundamentals in Financial Audit
 • IFRS Knowledge and Comprehension
 • IFRS Application and Analysis
 • IFRS for SME
 • Periodieke rapportage en audit
 • Samenstellen van de jaarrekening met Accountview

Governance & Control

 • Pension Fund Governance
 • Banking in Control
 • Training voor Raden van Commissarissen
 • COSO’s Internal Control – Integrated Framework (2013)

Financieel Management

 • Financiele Analyse, Verslaggeving en Prognose
 • Budget Monitoring & Cost Control
 • Advanced Excel for Financial and Executive Managers

Investeringen

 • Portfolio Management
 • Treasury Management

Project Management

 • Doeltreffend Project Management

Persoonlijke Effectiviteit en Management Vaardigheden      

 • Advanced Management Skills
 • Commercieel Onderhandelen
 • Time Management
 • Communicatie- en Presentatietechnieken

Commercieel & Marketing Management

 • Strategisch Marketingplan
 • Sales Management
 • Sales Improvement
 • Customer Satisfaction Measurement

Human Resource Management

 • HRM instrumenten voor HR-Officers
 • HRM voor Middle Management
 • Formatieplanning

Strategisch Management

 • Strategisch Planningsproces

Performance Management

 • Business Balanced Scorecard /Business Model Canvas

Information Technology

 • COBIT 5 for Executive Management
 • COBIT 5 for IT Specialist

Maatwerk trainingen
Wij ontwikkelen tevens specifiek op uw behoefte afgestemde maatwerk trainingen.

Coaching
Bekwaamheden ontwikkelen kan ook door het doorlopen van een coachingstraject.Samen met u wordt aan het begin van het coachingstraject een stappenplan ontwikkeld met leerdoelen, leerresultaten en planning. Voorafgaand hieraan wordt de startpositie bepaald om inzicht te verkrijgen in het ontwikkelingsniveau van het individu betreffende de te ontwikkelen competenties (het referentiekader). De stijl van coaching wordt afgestemd op het individu om optimaal resultaat te behalen. Een bij te houden lessons learned report stelt de deelnemer in staat zijn/haar ontwikkelingen nauw te volgen.

Coaching kan eveneens in aanvulling op een doorlopen training uitgevoerd worden, waarbij u on the job gecoached wordt in het toepassen van geleerde vaardigheden tijdens de training.