Werving, Selectie & Assessment

Het aantrekken van gekwalificeerd personeel vraagt kennis van en inzicht in de kwaliteiten en competenties waarover het individu beschikt. Teneinde gericht invulling te geven aan het principe the right man on the right place en dus specifieke kennis, kunde en vaardigheden, betreffende posities in organisaties binnen te halen wordt door bedrijven gebruik gemaakt van de Werving en Selectieprocedure van TAHC waarvan de TAHC Mini-assessment procedure deel uitmaakt. De ontwikkelde Assessment verschaft inzicht in de verschillende kwaliteiten die iemand beschikt, welke hem of haar al dan niet in staat stellen zich te kwalificeren voor een bepaalde functie.Opdrachtgevers kunnen geheel naar eigen behoefte gebruik maken van het geheel of delen van onderstaand uiteengezette dienstverlening. 

Hoe verloopt deze dienstverlening?
Wervingsproces initiëren en uitvoeren:
Indien gewenst wordt het proces van werving ingezet en uitgevoerd door TAHC. Hierbij worden de werkzaamheden vanaf plaatsing van de advertentie in de media in overleg met de opdrachtgever, tot aan de registratie van kandidaten die hebben gereflecteerd uitgevoerd. Tevens wordt voor in te vullen functies ook de bestaande database van TAHC geraadpleegd.

Voorselectie:
op basis van ingekomen reflectanten pleegt de consultant een eerste selectie.

Oriëntatiegesprekken:
de oriëntatiegesprekken (kennismaking) worden al dan niet in aanwezigheid van de opdrachtgever uitgevoerd en verschaffen een beeld van de kandidaten uit de voorselectie. De opdrachtgever heeft de mogelijkheid op basis van de gespreksresultaten de uiteindelijke kandidaat te kiezen voor de vacature of een assessement te laten uitvoeren.  

Assessment
TAHC ontwikkelt op basis van het vakgebied waarbinnen de kandidaat te werk gesteld wordt, opdrachten (cases) voor de Assessment. De opdrachtgever wordt de mogelijkheid geboden relevante input, mede ingegeven door de behoefte en de aard van de vacature, aan te leveren.  

De kandidaat wordt getoetst op:

  • de huidige kennis en ervaring;
  • het werk- en denkniveau;
  • communicatieve vaardigheden;
  • functierelevant gedrag. 

Gekoppeld aan het bovenstaande zijn er diverse gedragsdimensies waarop het individu in de assessment op basis van simulatiesituaties getoetst wordt. Dit vindt plaats door observatoren van TAHC en indien gewenst eveneens vertegenwoordigers uit uw organisatie. De uitslag van de assessment wordt gerapporteerd aan de opdrachtgever.