Treasury Management

Wat is TREASURY MANAGEMENT ?
“Het beheren van financiële posities en geldstromen op een zodanige wijze dat de daaraan verbonden risico’s worden beperkt en de daarmee gepaard gaande kosten en baten worden geoptimaliseerd”.
GELD kunt u ook beschouwen als grondstof voor de onderneming en de TREASURER als manager van dat geld en als coördinator van kasstromen in de onderneming.

Voor wie is deze Workshop bedoeld?
In principe voor iedereen die in een bedrijf met geld te maken heeft: CFO’s, Financial Managers, Treasurers, Controllers en Planners. Verbreed uw inzichten, haal meer uit uw geld en beperk de risico’s.

Dagdeel 1 Dagdeel 2 Dagdeel 3
Treasury Management Asset and Liability Management Investing
De rol van de Treasurer Inleiding tot ALM Markets and Products
Budgetting Risico en Volatiliteit Asset Management
Cash Flow Management Risk Management Tools
Financial Planning and Forecasting